Gram w Lotka

Aplikacja powiadamiająca o wygranej w grach
Lotto, Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, ... itp...

O Aplikacji "Gram w Lotka"

 1. Aplikacja Gram w Lotka:
  • obsługuje gry: Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Kaskada, Joker, Ekstra Pensja; w zakresie jak opisano poniżej,
  • powiadamia o wygranej, gdy tylko znane są wyniki,
  • pozwala na przeglądanie wyników losowań,
  • pozwala zeskanować potwierdzenie wysłania kuponu,
  • pozwala podyktować wybrane liczby podczas tworzenia/modyfikacji zakładu,
  • umożliwia zarządzanie wysłanymi kuponami (kupony wysłane po 14 kwietnia 2014r.),
  • informuje o wydarzeniach związanych z losowaniami (np. kumulacje).
 2. Do prawidłowego działania aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android w wersji 2.2 lub wyższej.
 3. Rozwój aplikacji będzie również obejmował zwiększanie ilości dostępnych gier. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, jaka gra pojawi się następna, prześlij nam swoją sugestię korzystając z zakładki "Zgłoś Sugestię".
 4. Aplikacja jest stworzona przez podmiot (zwany dalej "Dostawcą") nie związany ze spółką Totalizator Sportowy S.A., tj. nie prowadzący żadnej współpracy z Totalizatorem Sportowym S.A. Aplikacja jest autorskim pomysłem Dostawcy.
 5. Aplikacja umożliwia skanowanie kuponów dostęnych gier. Funkcja jest w pierwszej fazie tworzenia i choć została już udostępniona, to w przypadku niektórych urządzeń może działać nieprawidłowo. W chwili obecnej działanie funkcji wymaga dobrego oświetlenia, odpowidniego ułożenia kuponu, odpowiedniego ograniczenia skanowanego obszaru, itp.
  Za wszystkie sugestie i zgłoszenia dotyczące funkcjonalności skanowania kuponu z góry dziękujemy. Liczymy, że wszystkie przesłane uwagi przyczynią się do usprawnienia działania tej funkcji w aplikacji.
 6. Aplikacja nie wysyła/zgłasza kuponów w systemie Totalizatora Sportowego. Wysyłkę kuponów należy wykonać we własnym zakresie, zaś odbiór nagrody należy wykonać zgodnie z zasadami opisanymi przez organizatora w regulaminie gry.
 7. Powiadomienia o wygranych są wysyłane na bieżąco. Jednak z przyczyn niezależnych od Dostawcy mogą wystąpić problemy z dostarczeniem komunikatu o wygranej zaraz po ogłoszeniu wyników.
 8. Informacja o ilości zwycięzców w grze oraz wysokości wygranej mogą być prezentowane z większym opóźnieniem niż informacja o trafieniach. Czas i kolejność prezentacji danych nie jest bezpośrednio zależny od Dostawcy.
 9. Dostawca przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników aplikacji. Dostawca aplikacji, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Należy podkreślić, że w żadnym wypadku Dostawca nie gromadzi i nie przetwarza danych prywatnych. Dostawca nie ma wpływu na standardowy opis poszczególnych uprawnień prezentowany przez Google Play przy aplikacjach. Opis tych uprawnień nie jest informacją Dostawcy w tym zakresie.
 11. Program nie wysyła do serwera centralnego żadnych danych osobowych Użytkownika bez jego zgody i wiedzy (w przypadku powiadomienia o błędzie aplikacji, aplikacja może wysłać podany przez Użytkownika adres e-mail oraz nazwę konta; istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji z poziomu ustawień aplikacji). Program wysyła do serwera tylko i wyłączenie automatycznie generowane dane identyfikujące urządzenie oraz w przypadku wystąpienia błędu aplikacji, informacje pozwalające zdefiniować przyczynę oraz opis błędu (wysyłka komunikatu o błędzie jest możliwa do wyłączenia z poziomu ustawień aplikacji).
  Zdjęcie kuponu jest zapisywane tylko w urządzeniu, które go wykonało (w szczególności nie jest ono wysyłane do serwera centralnego).
 12. Wymagania aplikacji w zakresie uprawnień:
  • komunikacja sieciowa / pełny dostęp do Internetu - to zezwolenie jest konieczne, aby aplikacja mogła spełniać swoje podstawowe zadania - na przykład mogła pobrać z serwera centralnego dane na temat gier, wyników, wysłać sugestię (w tym możliwość podyktowania sugestii) lub informację o błędzie, jak również pozwolić na komunikację związaną z powiadomieniami o wygranych; wyświetlanie stanu sieci / Wi-Fi - pozwala usprawnić działanie aplikacji poprzez weryfikację dostępności sieci w momencie realizacji danej operacji, np. pobranie wyników losowań,
  • pamięć - pozwala na zapisanie ustawień, obsługę skanowania kuponu, tj. zapis pliku ze zdjęciem dla bieżacego kuponu w celu jego dalszego odczytu,
  • sprzętowe elementy sterujące - robienie zdjęć - jest wykorzystywane w czasie tworzenia nowego kuponu, aplikacja nie ma możliwości samodzielnego robienia zdjęć, ani nagrywania filmów; sterowanie wibracją używane jest tylko w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej lub podczas generowania losowych liczb w czasie tworzenia nowego zakładu na kuponie,
  • rozmowy telefoniczne - odczyt. stat. i ID telefonu, jest używane tylko do identyfikacji urządzenia w systemie tak, aby dedykowane dla danego Użytkownika komunikaty docierały właśnie do niego, a nie do innych osób,
  • narzędzia systemowe - zapobiega przejściu telefonu w tryb uśpienia - używane w celu wybudzenia telefonu w momencie otrzymania powiadomienia o wygranej,
  • narzędzia programistyczne - testowanie dostępu do chronionej pamięci, uprawnienia do odczytu/zapisu danych na karcie SD (np. odczyt zdjęcia kuponu), odczytywanie logów (wykorzystywane tylko w czasie wystąpienia błędu aplikacji, pozwala na poinformowanie Dostawcy o problemie (tylko za zgodą Użytkownika); istnieje możliwość wyłączenia powiadomienia o błędzie z poziomu Ustawień aplikacji),
  • Twoje konta (zezwolenie aplikacji na uzyskanie dostępu do listy kont zapisanych w telefonie, używanie kont na urządzeniu, dodawanie i usuwanie kont) - to zezwolenie jest niezbędne do prawidłowego działania modułu wysyłającego z serwera centralnego komunikatów, np. powiadomienia o wygranej. Jest ono także niezbędne dla Użytkowników, którzy chcieliby tworzyć kopię danych na swojej przestrzeni dyskowej Google Drive (wersja odpłatna aplikacji),
  • Zainstaluj/odinstaluj skróty - to zezwolenie pozwala aplikacji na umieszczenie przy ikonce aplikacji informacji o ilości nieprzeczytanych powiadomień aplikacji, np. o trafieniach, wygranych lub kumulacjach; aplikacja nie zamieszcza, jak i nie modyfikuje skrótów Użytkownika na ekranie głównym.
 13. Odpłatne funkcjonalności aplikacji (opłata abonamentowa / roczna):
  • możliwość wykonania kopii zapasowej i przesłanie jej na serwer centralny (wymagane połączenie internetowe Wi-Fi),
  • możliwość odtworzenia kopii, wcześniej utworzonej i przesłanej na serwer centralny (wymagane połączenie internetowe Wi-Fi).
  • dostęp do statystyk zawierających zestawienie i podsumowanie poniesonych kosztów oraz wysokości wygranych (związane z wprowadzonymi do aplikacji kuponami).
 14. W przypadku, gdy Użytkownik wykupi usługę płatną w formie abonamentu rocznego (subskrypcja), a następnie zrezygnuje z niej, Dostawca może trwale usunąć dane przechowywane na serwerze centralnym, bez informowania o tym fakcie Użytkownika. Jeśli użytkownik nie będzie korzystał z subskrypcji przez okres 2 miesięcy dane zostaną trwale usunięte bez informowania o tym fakcie Użytkownika.
 15. Użytkownik, który wykupi roczną subskrypcję, będzie mógł z niej zrezygnować w ciągu 7 dni, a opłata związana z zakupem subskrypcji nie zostanie od niego pobrana. Opłata za zakup rocznej subskrypcji jest pobierana w 8 dniu aktywnej usługi.
 16. W przypadku, gdy Użytkownik wykupi subskrypcję, a następnie zrezygnuje z niej w terminie krótszym niż 7 dni, po czym ponownie zakupi subskrypcję, to opłata może być pobrana w terminie krótszym niż 7 dni licząc od dnia ostatniego zakupu usługi.
 17. W przypadku, gdy Użytkownik zrezygnuje z subskrypcji w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (po 7 dniach od daty jej wykupienia), kwota wykupionej subskrypcji nie jest zwracana Użytkownikowi.
 18. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu użycia aplikacji, jak i polityki prywatności poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie www.gramwlotka.pl lub wraz z aktualizacją aplikacji.
 19. W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt korzystając z formularza "Zgłoś Sugestię".

 

Co nowego?

Wersja 1.7.7:

 • dodanie opcji Ekstra Premii do gry Ekstra Pensja

Wersja 1.7.6:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7.5:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7.4.4:

 • udostępnienie aplikacji na urządzeniach z Android 9,
 • poprawa błędów dla Android 8,
 • usunięty błąd uniemożliwiający skanowanie kuponu na urzadzaniach z Android 8 i 9.

Wersja 1.7.4.3:

 • usunięty błąd synchronizacji danych dla Google Drive.

Wersja 1.7.4.2:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników,
 • rezygnacja z uprawnień dostępu do konta (Android 6.0 i wyższy).

Wersja 1.7.4.1:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7.4:

 • dodanie statystyk dla trójek (wersja premium),
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7.3:

 • dodanie powiadomień dla kumulacji w Eurojackpot,
 • poprawa błędów dla Android 8.0,
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7.2.1:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7.2:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników (problem z tworzeniem kopii danych na Google Drive).

Wersja 1.7.1:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.7:

 • dodanie gry Eurojackpot,
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników,
 • poprawa skuteczności skanowania kuponów.

Wersja 1.6.1:

 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.6:

 • usunięty został błąd zamykający aplikację podczas próby skanowania kuponu,
 • udostępnienie aplikacji na urządzeniach z Android 7.1,
 • dodana została obsługa wykonywania zdjęć z poziomu aplikacji (zwiększa skuteczność skanowania kuponu),
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.5.6.1:

 • poprawki w kalkulatorze dla gry Ekstra Pensja,
 • rozwiązanie problemu związanego z niemożliwością skanowania kuponów,
 • dostosowanie aplikacji do uruchomienia na Chromebook-u,
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.5.6:

 • dodanie możliwości określania stawki na kuponach Ekstra Pensji,
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.5.5:

 • dodanie statystyki dla par liczb,
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników,
 • aktualizacja bibliotek (Dropbox).

Wersja 1.5.4:

 • poprawa skuteczności skanowania kuponu (na urządzeniu),
 • dodanie możliwości odczytania kodu Super Szansy podczas skanowania kuponu,
 • udostępnienie aplikacji na urządzeniach z Android 7.0 (Nougat),
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.5.3:

 • poprawa skuteczności skanowania kuponu,
 • uzupełnienie informacji o stopniu wygranej/trafienia.
 • modyfikacja wyglądu aplikacji zgodnie z sugestiami przesłanymi przez Użytkowników.

Wersja 1.5.2:

 • poprawa skuteczności skanowania kuponu (dodana została opcja umożliwiająca wysłanie zdjęcia kuponu do serwera w celu jego zeskanowania),
 • dodanie możliwości zgłoszenia problemu związanego z danym kuponem,
 • poprawa błędów zgłoszonych przez Użytkowników.

Wersja 1.5.1:

 • usprawnienie działania aplikacji,
 • poprawa wyliczania prawdopodobieństwa wygranej w grze Kaskada.

Wersja 1.5:

 • dodanie statystyk dla losowanych liczb (w chwili obecnej tylko statystyki dla pojedynczej liczby),
 • dodanie obsługi gier z "Super Szansą",
 • dodanie komunikatu o przyczynie problemu skanowania kuponu,
 • wyłączona została możliwość podyktowania liczb dla zakładu (aplikacja nie wymaga już uprawnień do rejestracji dźwięku),
 • wyliczanie prawdopodobieństwa wygranej w kalkulatorze.

Wersja 1.4.5.5:

 • poprawa skuteczności skanowania kuponów Kaskady,
 • dodanie możliwości automatycznego tworzenia drugiego zakładu na kuponie Kaskady (poprzez Ustawienia),
 • dodanie informacji na liście "Moje Kupony" o zysku/stracie dla każdego kuponu (dostępne w wersji Premium),
 • dodanie możliwości utworzenia nowego kuponu z poziomu listy kuponów (+),
 • drobne usprawnienia w aplikacji,
 • aktualizacja dostępna na urządzenia z Android w wersji 4.0 i wyższej.

Wersja 1.4.5.4:

 • poprawa czytelności aplikacji dla urządzeń typu Tablet,
 • poprawa drobnych błędów.

Wersja 1.4.5.3:

 • poprawa drobnych błędów.

Wersja 1.4.5.2:

 • poprawa błędów występujących na Android 6.0 (Marshmallow),
 • poprawa zgłoszonych błędów w aplikacji,
 • rezygnacja z uprawnienia dla aplikacji "Rozmowy telefoniczne" (dotychczas wykorzystywane do identyfikacji urządzenia),
 • drobne zmiany poprawiające wydajność aplikacji.

Wersja 1.4.5.1:

 • poprawa drobnych błędów.

Wersja 1.4.5:

 • dostosowanie aplikacji pod Android 6.0 (Marshmallow),
 • poprawa skuteczności skanowania kuponu,
 • poprawa zgłoszonych drobnych błędów w aplikacji.

Wersja 1.4.4.1:

 • dodanie możliwości ukrywania starych kuponów (opcja dostępna w Ustawienia -> Ustawienia kuponów),
 • poprawa zgłoszonych drobnych błędów w aplikacji.

Wersja 1.4.4:

 • dodanie widżetu z ostatnimi wynikami dla wybranej gry,
 • poprawa skuteczności skanowania kuponu,
 • poprawa zgłoszonych drobnych błędów w aplikacji.

Wersja 1.4.3.2:

 • poprawione działanie okna dialogowego na Android 2.3,
 • zwiększenie zakresu ilości zakładów na liście w kalkulatorze,
 • poprawa drobnych błędów.

Wersja 1.4.3.1:

 • dodanie możliwości utworzenia wydarzenia w kalendarzu związanego z wybranym kuponem lub kumulacją (Android 4.0 i wyższy),
 • poprawa efektywności pobierania wyników.

Wersja 1.4.3:

 • poprawa skuteczności skanowania kuponu,
 • poprawa drobnych błędów.

Wersja 1.4.2.2:

 • dodano możliwość automatycznego tworzenia drugiego zakładu na kuponie Kaskady.

Wersja 1.4.2.1:

 • poprawiony wygląd okien dialogowych.

Wersja 1.4.2:

 • dodano możliwość pobrania wyników niezwiązanych z kuponami,
 • usunięto generator liczb z kuponów Kaskady,
 • usunięty błąd uniemożliwiający podgląd wiadomości (Android 4.0.4),
 • poprawiony algorytm wyliczania kwoty wygranej dla gry systemem w Mini Lotto,
 • zmiana wyglądu aplikacji.

Wersja 1.4.1:

 • poprawa drobnych błędów występujących w aplikacji.

Wersja 1.4:

 • dodanie własnego automatycznego powiadamiania o losowaniach, kumulacjach i wygranych,
 • dodanie możliwości określenia ilości generowanych liczb dla pierwszego zakładu Multi Multi na kuponie,
 • wyróżnienie wylosowanych liczb podczas wprowadzania nowego zakładu na przeszłym kuponie (niebieski kolor),
 • dodanie powiadomienia o brakującej informacji o wysokości wygranych dla bieżącego kuponu (ekran podglądu kuponu),
 • dodanie w aplikacji możliwości ukrywania gier wycofanych przez organizatora,
 • możliwość tworzenia kopii i jej odtwarzania na Dropbox (wersja płatna Premium),
 • dodanie możliwości wyświetlania powiadomień aplikacji na ekranie blokady (urządzenia z Android 5.0 i wyższym),
 • poprawiona obsługa tworzenia kopii i jej odtwarzania na Android 4.4.4 oraz skanowanie kuponów,
 • dla kuponów Kaskady aplikacja wymaga wprowadzenia obu zakładów,
 • usprawnienie powiadamiania o najbliższej kumulacji (Lotto oraz Multi Multi),
 • poprawione zostało wyliczanie kwoty wygranej dla kuponów z grą systemem,
 • poprawki funkcjonalne dla ekranów z listami (wiadomości, kupony, wyniki, itp.).

Wersja 1.3.2:

 • dodanie informacji o ilości pozostałych losowań (ekran ze szczegółami danego kuponu),
 • poprawka wyliczania kwoty wygranej dla zakładów w systemie (Lotto i Mini Lotto).

Wersja 1.3.1:

 • poprawa modułu skanowania kuponów,
 • poprawa wyliczania kwoty wygranej na kuponach Ekstra Pensji,
 • usunięcie błędu powodującego znikanie opcji skanowania kuponu,
 • poprawa niektórych opisów/nazw w aplikacji.

Wersja 1.3:

 • dodane zostały statystyki (dostęp płatny, w ramach abonamentu rocznego).

Wersja 1.2.15.3:

 • dodanie informacji o ilości pozostałych losowań na liście kuponów,
 • ostatnie losowanie gry Joker: 30 stycznia 2015 roku, po tym terminie gra nie będzie organizowana.

Wersja 1.2.15.2:

 • usunięcie przyczyny błędu występującego podczas usuwania zakładu na kuponie.

Wersja 1.2.15.1:

 • poprawa drobnych błędów występujących w aplikacji.

Wersja 1.2.15:

 • zmiana/aktualizacja modułu obsługi powiadomień o wygranych w aplikacji,
 • poprawa drobnych błędów występujących w aplikacji.

Wersja 1.2.14.3:

 • usunięto błąd występujący na urządzeniach LG z Android 4.0 oraz 4.1.

Wersja 1.2.14.2:

 • poprawione powiadomienia o wygranej dla Jokera oraz Ekstra Pensji,
 • poprawa drobnych błędów występujących w aplikacji.

Wersja 1.2.14.1:

 • modyfikacja modułu komunikacji urządzenie <-> serwer centralny,
 • poprawki opisów na formularzach.

Wersja 1.2.14:

 • rozszerzenie możliwości usuwania (czyszczenia) danych w aplikacji; dostępne z poziomu menu,
 • drobne poprawki wyglądu.

Wersja 1.2.13:

 • dodanie powiadomienia o tym, że wszystkie losowania na danym kuponie już odbyły się.

Wersja 1.2.12:

 • dodanie możliwości sprawdzenia wygranej "na szybko" z poziomu listy wyników,
 • poprawki merytoryczne (treści) aplikacji,
 • ulepszenia pod kątem niezawodności i prędkości działania,
 • usunięcie zbędnych bibliotek (wykluczenie urządzeń bazujących na procesorach MIPS), zmniejszenie rozmiaru aplikacji.

Wersja 1.2.11:

 • dodanie możliwości skopiowania kuponu wraz ze zmianą terminu pierwszego losowania (pomocne w przypadku, gdy dany kupon jest wysyłany ponownie),
 • poprawa obsługi kuponów Multi Multi,
 • usunięcie drobnych błędów.

Wersja 1.2.10:

 • dostosowanie aplikacji pod Android 5.0 (Lollipop),
 • dodanie informacji o ilości nieodczytanych wiadomości przy ikonce aplikacji (działa tylko na urządzeniach wspierających takie rozwiązanie),
 • drobne zmiany wyglądu aplikacji.

Wersja 1.2.9.1:

 • dodanie informacji o dacie ostatniego losowania dla kuponów,
 • dodanie możliwości skanowania kuponu dla gry Ekstra Pensja,
 • usuniecie błędu: nadpisywanie konta przypisanego do aplikacji,
 • usuniecie błędu: występującego po otrzymaniu informacji o kumulacji,
 • poprawione wyświetlanie wyników i wygranych dla kuponów gier: Joker, Ekstra Pensja.

Wersja 1.2.9:

 • dodana została możliwość ustawiania domyślnych wartości dla kuponów (z poziomu Ustawień kuponów aplikacji),
 • dodana została możliwość ustawiania powiadomień o kumulacjach (z poziomu Ustawień powiadomień aplikacji).

Wersja 1.2.8.3:

 • przygotowanie aplikacji pod kątem obsługi gry Ekstra Pensja (gra pojawi się na liście w dniu 16 października 2014r.),
 • usunięcie błędu: występującego podczas generowania liczb dla Jokera,
 • poprawiona obsługa przycisku powrotu do poprzedniego ekranu,
 • zmiana formatu prezentowanych dat/godzin losowań.

Wersja 1.2.8.2:

 • usprawnienie: podczas zaznaczania liczb na kuponach Lotto oraz Mini Lotto, przy przełączaniu na grę systemem następuje zmiana koloru zaznaczenia skreślonych liczb,
 • usunięcie błędu: niepoprawne wyliczanie ceny kuponu Kaskady.

Wersja 1.2.8.1:

 • dodanie informacji o cenie kuponu na ekranie ze szczegółami,
 • usprawnienie aktualizacji informacji o głównej wygranej w danym losowaniu,
 • automatyzacja procesu pobierania informacji o kumulacjach w grach,
 • usuniecie błędu występującego podczas zapisywania zakładu na zdublowanym kuponie,
 • usunięcie błędu uniemożliwiającego automatyczną aktualizację wyników na modyfikowanych kuponach.

Wersja 1.2.8:

 • dodana została informacja o kumulacjach w przyszłych grach,
 • dodana została informacja czy wystąpiła główna wygrana w ostatnim losowaniu (symbol pucharu na liście wyników),
 • usunięte zostały błędy pojawiające się podczas nawigacji w aplikacji,
 • wykonano drobne zmiany w wyglądzie (m.in.: ujednolicona została czcionka),
 • dodano drobne usprawnienia przy wprowadzaniu nowych kuponów.

Wersja 1.2.7:

 • zmieniony został silnik przetwarzania i edycji kuponów.

Wersja 1.2.6.1:

 • poprawiono wydajność aplikacji,
 • usunięto błędy występujące podczas edycji zakładu na kuponie.

Wersja 1.2.5:

 • poprawiono wydajność aplikacji.

Wersja 1.2.4:

 • dodano informację o nowościach w "O aplikacji",
 • usunięto błąd utraty danych występujący podczas zablokowania i odblokowania urządzenia,
 • poprawiono wydajność aplikacji,
 • dodano wymóg aktywnego połączenia do Internetu przy pierwszym uruchomieniu aplikacji,
 • usunięto błędy występujące podczas dodawania nowego zakładu do kuponu,
 • usunięto błąd podczas edycji kuponu, gdy nie aktualizowały się wygrane na zakładach,
 • wprowadzono drobne zmiany w wyglądzie aplikacji.

Wersja 1.2.3:

 • dodano nową grę - Joker,
 • dodany został kalkulator ceny kuponu,
 • dodana została informacja o tym jak grać w daną grę,
 • podgląd wyników i wygranych dla kuponu Multi Multi ustawiony jest domyślnie na ilość skreśleń taką, jaka jest na bieżącym kuponie,
 • zmiany w wyglądzie aplikacji,
 • poprawki w efektywnym skanowaniu kuponu,
 • dodano możliwość tworzenia kopii danych na Dysku Google (w ramach abonamentu rocznego),
 • w menu oraz na ekranie głównym dodana została informacja o ilości nieprzeczytanych wiadomości,
 • poprawki w wydajności aplikacji,
 • usunięcie błędu przy dostępie do Pomocy na Android 4.4.

Wersja 1.2.2:

 • usunięte błędy występujące podczas uruchomienia aplikacji.

Wersja 1.2.1:

 • od teraz powiadomienia o wylosowanych liczbach są bezpłatne (poprzednio w abonamencie),
 • zmieniony wygląd aplikacji,
 • rozwijalne menu aplikacji zamiast nieczytelnego dolnego paska menu,
 • uzupełniona została Pomoc dla aplikacji,
 • na liście z kuponami dodane zostało oznaczenie (koniczynka) informujące o wygranej na kuponie,
 • dodano możliwość usuwania wielu podobnych wiadomości (usuwanie na podstawie tytułu wiadomości).

Wersja 1.2:

 • dodano informacja o kuponach dla których losowania będą odbywały się, odbywają się lub już się odbyły (kółko w lewej górnej częsci ikonki gry; zielone - wszystkie losowania dla kuponu dopiero odbędą się, żółte - pierwsze losowanie już odbyło się, ale ostatnie dopiero odbędzie się, czerwone - wszystkie losowania już odbyły się),
 • poprawa działania klawisza powrotu,
 • poprawa wydajności aplikacji.

Wersja 1.1:

 • dodanie możliwości tworzenia kopii danych oraz jej odtwarzania w aplikacji,
 • rozszerzenie listy możliwych do otrzymania powiadomień,
 • dodanie możliwości skanowania i odczytu kuponów Kaskada,
 • poprawa wydajności aplikacji.

Wersja 1.0.8:

 • dodanie obsługi gry Kaskada w aplikacji,
 • poprawki na ekranach Pomocy dla aplikacji.

Wersja 1.0.7: (ruszamy w sklepie Google Play)

 • aplikacja obsługuje gry: Lotto, Mini Lotto, Multi Multi,
 • powiadamia o wygranej, gdy tylko znane są wyniki,
 • pozwala na przeglądanie wyników losowań,
 • pozwala zeskanować potwierdzenie wysłania kuponu,
 • pozwala podyktować wybrane liczby podczas tworzenia/modyfikacji zakładu,
 • umożliwia zarządzanie wysłanymi kuponami.